HUC logo
ดาวน์โหลดเอพีเค
เอพีเค แอนดรอยด์
ดาวน์โหลดแอนดรอยด์
ไอโอเอส 64 บิต
Iphone 5s+
ไอโอเอส 32 บิต
Iphone 5-
รหัสทดสอบฟรี
ชื่อผู้ใช้: test1 - test9999
รหัสผ่าน: 1234

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์ HUC99.dev

1.1 เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลผูกพันต่อผู้เล่นเกม (ตามที่ได้ระบุไว้) และส่วนอื่นๆที่มีผลเกี่ยวข้องได้แก่ อินเตอร์เน็ต ระบบมือถือ หรือการเข้าใช้งานในรูปแบบต่างๆ ผ่าน www.huc99.dev (“เว็บไซต์”) และเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

1.2 ผู้เล่นตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆ เมื่อมีการเข้าชม หรือ ใช้งาน ส่วนใดๆ ก็ตามบนเว็บไซต์ www.huc99.dev หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ชื่อของ HUC99 ผ่านโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เพื่อเข้าถึงบริการเกมส์ โดยรวมไปถึงแอพพลิเคชั่น หรือการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ใดๆ ที่มีการมอบอำนาจหรือกรรมสิทธิ์ผูกมัดกับข้อตกลงและเงื่อนไข

1.3 คุณต้องทำการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะคลิกเลือกปุ่ม “ยอมรับ” โดยที่

เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้ในทันทีที่ท่านกดปุ่ม “ยอมรับ” ซึ่งเป็นการยืนยันกับ HUC99 ว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ และยอมรับกับข้อตกลงดังกล่าวแล้ว 

1.4 HUC99 มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กฏระเบียบ และข้อตกลงต่างๆ ระหว่างผู้เล่น และ HUC99 ได้ทันที HUC99 จะดำเนินการให้ความมั่นใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบต่างๆ หากผู้เล่นไม่ตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้เล่นต้องทำการยกเลิกการใช้บริการและปิดบัญชีโดยทันที หากผู้เล่นยังคงดำเนินการใช้งานต่อไป หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว จะถือว่าผู้เล่นยอมรับข้อตกลงต่างๆ โดยอัตโนมัติ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ท่านยอมรับและยินยอมที่จะให้ HUC99 ดำเนินการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ อนุญาตให้คุณเข้าเล่นเกมส์ และให้บริการอื่นใดที่สำคัญๆ จากทางเว็บไซต์เราได้

2.2 HUC99 จะทำการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านและเคารพในความสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามหลักการทางธุรกิจ และกฎหมายที่บังคับใช้

2.3 ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่มีการนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อที่จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านในกรณีต่างๆ เช่น การดำเนินรายการที่เกี่ยวกับทางสมาชิก หรือการเข้าร่วมเล่นเกมส์ รวมทั้งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของท่านสมาชิกให้มีความโปร่งใส หรือในกรณีอื่นๆ ซึ่งจะต้องยึดหลักให้เป็นไปตามกฎหมาย

การเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม

เราไม่สามารถรับรองการปกป้องข้อมูลใดๆ ที่คุณให้กับเว็บไซต์ออนไลน์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากบริการหรือข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามที่ดูแลโปรแกรมพันธมิตรของเรา (ถ้ามี) หรือโปรแกรมอื่นๆ เนื่องจากบุคคลที่สามเหล่านี้ เว็บไซต์ออนไลน์มีเจ้าของอื่นและดำเนินการโดยอิสระจากเรา ข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว

ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

HUC99 ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ หากผู้เล่นหรือบุคคลใดก็ตามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ในการฟ้องร้องบุคคลดังกล่าว

การละเมิดโปรโมชั่นและการเล่นที่ผิดปกติ

หากผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดใดๆ ก็ตามของเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ หรือ HUC99 มีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่าผู้ใช้ละเมิดกฎเหล่านี้ ทาง HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ปิดบัญชีสมาชิก และริบเงินในบัญชีสมาชิก (รวมไปถึงเงินที่ฝากเข้ามา) โดยถือว่าเงินดังกล่าวเป็นโทษปรับในการละเมิดกฎซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาภายหลัง

ข้อสรุป

6.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท HUC99 และผู้เล่น เรามีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เล่นได้กระทำกับเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคล ระบบ โปรแกรม และอื่นๆ ซึ่งการกระทำทั้งหมดนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างผู้เล่นกับเว็บไซต์

6.2 ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่ามีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด ผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์เป็นเอกสาร หรืออื่นๆ และบริษัทถือว่าผู้เล่นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด